هو النّور
حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ


مسعود اقدسی‌فام

مسعود اقدسی‌فام

●   پژوهشگر علوم ریاضیات و کامپیوتر

●  برنامه‌نویس کامپیوتر

●  مدرس دروس پایه‌ی ریاضیات و کامپیوتر

دانشگاه تبریز

●  دانشجوی دکتری علوم کامپیوتر

●  دبیر انجمن علمی علوم کامپیوتر

●  سرپرست و مربی تیم‌های مسابقات برنامه‌نویسی

مدارج علمی

●  دانش‌آموخته‌ی علوم کامپیوتر ‌در مقطع کارشناسی ارشد
              (پژوهش در حوزه‌ی الگوریتم‌های رمزنگاری و امنیت اطلاعات)
             - دانشگاه تبریز

●  دانش‌آموخته‌ی مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر ‌در مقطع کارشناسی ناپیوسته
              (پژوهش در حوزه‌ی کاربردهای الگوریتم‌های بهینه‌سازی)
            -  موسسه‌ی آموزش عالی دانشوران تبریز

●  دانش‌آموخته‌ی ریاضیات کاربردی ‌در مقطع کاردانی
            -  دانشگاه تبریز

علایق

●  حل مسأله و برنامه‌نویسی چالشی

●  پژوهش در حوزه‌ی علوم ریاضیات کاربردی و الگوریتم‌ها

●  مشارکت در فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و انتشار نوشته

مهارت‌ها

●  برنامه‌نویسی با زبان‌های برنامه‌نویسی C / C++ / C#.NET

●  آشنا به برنامه‌نویسی با زبان Java، برنامه‌نویسی وب، شبکه و برنامه‌نویسی مبتنی بر پایگاه داده‌ها

●  مدرس دروس پایه‌ی ریاضیات، زبان‌ها و تکنیک‌های برنامه‌نویسی، ساختمان داده‌ها، طراحی الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی

جوایز و افتخارات

●   رتبه‌ی نخست سومین دوره‌ی مسابقات چالشی ICPC ایران، مربی و سرپرست تیم‌های دانشگاه تبریز، ۱۳۹۴

●   رتبه‌ی نخست دومین دوره‌ی مسابقات چالشی ICPC ایران، مربی و سرپرست تیم‌های دانشگاه تبریز، ۱۳۹۳

●  رتبه‌ی دوم نخستین دوره‌ی مسابقات چالشی ICPC ایران، مربی و سرپرست تیم‌های دانشگاه تبریز، ۱۳۹۲

●  رتبه‌ی سوم مسابقات علمی، گروه یک کشوری، ۱۳۷۸